Structuri ciudate se înălțau în fața noastră. Fără cuvinte, ne continuam drumul printre formațiunile acestea cu nume venite din basme: Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul. Suntem în mijlocul unei păduri împietrite de o vrajă străveche populată cu forme stranii de turnuri, de ciuperci și ace. Suntem în Grădina Zmeilor.

IMG_20180727_153318 copy
Grădina Zmeilor

Suntem la 10 km de Jibou, în partea central-estică a județului Sălaj, în imediata apropiere a drumului național DN1H care leagă municipiul Zalău de Jibou, în bazinul Almașului, pe teritoriul vestic al satului Gâlgău Almașului. Nu suntem în nu-știu-care basm, în nu-știu-care tărâm fermecat. Suntem în Grădina Zmeilor, monument al naturii, arie naturală protejată de lege.

IMG_20180727_150531 copy
Grădina Zmeilor

Grădina Zmeilor este o zonă naturală din Podișul Someșan, subunitate geomorfologică a Depresiunii colinare transilvane. Formele stranii, în fața cărora am amuțit, sunt stânci dispuse la baza dealului Dumbrava. Aceste formațiuni geologice sunt alcătuite din gresii de culoare cenușiu-gălbuie cu intercalații de micro-conglomerate, unele având înălțimi de peste 10-12 metri. Specialiștii consideră că formarea acestora se datorează acțiunilor repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, surpări) desfășurate de-a lungul timpului.

IMG_20180727_150108 copy
Grădina Zmeilor

Formele ciudate ale stâncilor şi imaginaţia bogată a localnicilor au făcut ca acestora să le fie atribuite denumiri cu conotaţii supranaturale. Formaţiunile de aici au luat naştere prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii din masivul care constituie dealul Închieturi (376 m) şi alunecarea lor pe argilele vineţii de la bază. În ansamblu, formaţiunile pietroase formează o îngrămădire haotică ciudată, dar cu atât mai frumoasă şi mai interesantă, ce se întinde pe circa cinci hectare. Zona a fost numită, într-o perioadă, Cheturi.

hdr
Grădina Zmeilor

Aria aceasta este un micro-univers. Flora lemnoasă a rezervației este constituită din arbori și arbuști (carpen, fag, stejar, cer, tei pucios, frasin, plop tremurător, alun, sânger, corn, lemnul câinelui, păducel, mur, măceș). Specii floristice descoperite în rezervație sunt laptele cucului, păștiță, osul iepurelui, plămânărică, vinariță, sânișoară, frag, găinușe, brebenel, ciclamen, rostopască, talpa gâștii, tătăneasă, traista-ciobanului, țintaură, viorea, măcrișul iepurelui, silnic, brândușă de toamnă, sânzâiană, margaretă, sunătoare, ghiocel, podbal, scai vânăt, coada-calului, ciuboțica cucului, coada șoricelului, păpădie sau mentă.

IMG_20180727_151544 copy
Grădina Zmeilor

Fauna ariei naturale are în componență o gamă diversă de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și insecte, multe fiind protejate de lege astfel; mamifere cu specii de: mistreț, veveriță, vulpe roșcată, iepure de câmp; păsări: ciocănitoare neagră, ciocănitoare de munte, pițigoi de brădet, cuc, pupăză, mierlă, gaiță albastră, cinteză; reptile și amfibieni: șarpele orb, gușter, salamandra de foc.

IMG_20180727_152443 copy
Grădina Zmeilor

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic (lăcașuri de cult, castele, situri arheologice, zone de agrement); astfel:

  • Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Bălan Cricova, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
  • Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Bălan Josani, construcție 1695, monument istoric.
  • Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Bălan, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
  • Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Var, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
  • Grădina Botanică a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou.
  • Ansamblul castelului Wesselenyi din Jibou, construcție 1779 – 1810, monument istoric.
  • Situl arheologic de la Chendrea (așezare atribuită perioadei Neolitic, Cultura Criș).
IMG_20180727_150507 copy
Grădina Zmeilor

Căi de acces:

  • Zalău – Jibou- DN1H Tihau – Gâlgăul Almașului – Grădina Zmeilor (distanța 36 km, 41 minute)
  • Cluj-Napoca – Sâmnihaiu Almașului – Hida – Bălan – Gâlgăul Almașului – Grădina Zmeilor DN1F/E81/DN1G (distanța 75 km, 1h 19 minute)

Sunt zone în România care ar trebui văzute cel puțin o dată în viață: Grădina Zmeilor, Vulcanii Noroioși și Mina de Aragonit din Corund.

Articol scris de Adriana Roman

Fotografii de Adrian Satmaru