Loc al păcii şi al înţelepciunii

Am descoperit acest loc al păcii și înţelepciunii la poalele Hăşmaşului Mare, între Mureş şi Olt, pe DN12 între Miercurea Ciuc şi GheorghieniSfânta Mănăstire cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureşului este aşezată lângă şoseaua naţională şi stârnește curiozitatea călătorului fiind surprins să vadă un zid masiv de piatră, care aminteşte de epoca medievală, şi o clopotniţă înaltă, albă şi frumoasă.

hdr
Biserica Mănăstirii Izvoru Mureșului

De la intrare ești întâmpinat de o troiţă maramureşeană şi o impunătoare faţadă de piatră cu o firidă de unde priveşte Maica Domnului, Ocrotitoarea Sfântului Locaş, icoană în mozaic. Pătrundem prin poarta masivă de stejar, bogat ornamentată cu feronerie de epocă. Suntem cutremurați de frumuseţea care se dezvăluie. Peisajul este, parcă, desprins din imaginile raiului. Clădirile așezământului răsar, albe şi curate, risipite ingenios într-un peisaj mirific. Aleile pavate cu piatră cubică sunt străjuite de alei cu flori.

IMG_20180619_110752 copy
Mănăstirea Izvoru Mureșului

Smeriți și minunați de atâta frumusețe înaintăm pe alei. Casa lui Dumnezeu este un edificiu tradiţional în formă de cruce, care amintește de perioada bizantină. Este construită în spiritul arhitecturii munteneşti a epocii de înflorire din timpul domniilor lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Sfântul locaş este pictat în tehnica frescă, în stil neobizantin, după Erminia picturii bizantine, de către pictorul Liviu Dumbravă din Gura Humorului. Catapeteasma bisericii este sculptată în lemn de păr sălbatic. Decoraţia ei este preluată după modelul iconostasului din paraclisul Mănăstirii Dealu. Icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate de maici în atelierele mănăstirii. Sfânta Biserică adăposteşte racla cu o părticică din Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae aduse de la Bari, Italia.

IMG_20180619_110823 copy
Corpul de chilii – Mănăstirea Izvoru Mureșului

Corpul de chilii domină prin mărimea şi forma arcelor în stil brâncovenesc, având şi un paraclis de iarnă închinat Sfântului Ioan Botezătorul. Holurile clădirii sunt pictate în tehnica frescă, fiind împodobite cu programe iconografice tematice. Parterul corpului de chilii este împodobit cu sfinţi români, începând de la martirii primelor secole creştine, primii ierarhi, cuvioşi întemeietori de mănăstiri, apărători şi mărturisitori ai credinţei noastre străbune, nevoitori şi rugători pentru neam şi ţară şi terminând cu sfinţii care au strălucit în zilele noastre (Sfântul Ioan Iacob Hozevitul).

Mănăstirea Izvoru Mureșului

Casa scărilor este pictată cu scene din Vechiul Testament, preînchipuire a Celui Nou, zugrăvit la etaj. Aici, este un adevărat sinaxar în culori al anului bisericesc, fiind pictaţi sfinţi, precum şi martiriul unor mucenici din fiecare lună a anului bisericesc. Casa duhovnicului are şi ea o tematică aparte: holul şi trapeza fiind pictate cu scene specifice şi de primire a pelerinilor.

Mănăstirea Izvoru Mureșului

Mănăstirea este un aşezământ de maici. Este rânduită de Înaltpreasfinţitul Ioan, după rânduiala mănăstirilor din Oltenia şi Moldova. Obştea celor 25 de maici se află sub îndrumarea maicii stareţe Stavrofora Miriam Oprea şi a părintelui duhovnic Protosinghelul Emanuel Manţa. În incinta mănăstirii se găsesc atelierele de pictură, tricotaje, croitorie, sculptură şi tâmplărie.

Mănăstirea Izvoru Mureșului

Mănăstirea Izvoru Mureșului este un izvor de duhovnicie pentru pelerini și reazem pentru localnici. Pentru cei pasionaţi de arta religioasă, mănăstirea încântă ochiul şi sufletul prin arhitectura sa şi prin picturile murale.

Mănăstirea Izvoru Mureșului

În 1996 s-a pus piatra de temelie a Sfintei Mănăstiri cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, iar pe 15 august 2000 a avut loc sfinţirea Bisericii de către Preafericitul Patriarh Teoctist. Mănăstiri ortodoxe, în zonă, sunt Mănăstirea Sfântul Ilie şi Mănăstirea Doamnei din Topliţa.

Mănăstirea Izvoru Mureșului

Mulțumiri maicii stareţe Stavrofora Miriam Oprea pentru îndrumare.

Articol scris de Adriana Roman
Fotografii de Adrian Satmaru