Parcul Național Rodna este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național) situată în nordul României, pe teritoriile județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș, în zona centrală a Munților Rodnei.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei – Vârful Pietrosu

Parcul Național Munții Rodnei este desemnat internațional ca Rezervație a biosferei de către Comitetul UNESCO, în cadrul programului „Omul și Biosfera”.

panorama rodnei copy
Parcul Național Munții Rodnei

Aria naturală se întinde în extremitatea estică a județului Maramureș (pe teritoriile administrative ale comunelor Moisei și Săcel și al orașului Borșa) și în cea nord-estică a județului Bistrița-Năsăud (pe teritoriile comunelor MaieruParva, Rebrișoara, Rodna, Romuli, Sant și Telciu și pe cel al orașului Sângeorz-Băi).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Importanța acestui parc se datorează atât geologiei și geomorfologiei munților, cât și prezenței a numeroase specii de faună și floră. A fost organizat în anul 1990 atunci când Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a emis Ordinul nr. 7 privind constituirea unui număr de 13 parcuri naționale printre care și Parcul Național Rodna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Suprafața actuală este cea stabilită în anul 2002 de către Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Din suprafața totală de 46.399 ha, 3,300 ha au fost declarate Rezervație a Biosferei în anul 1979.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Parcul național constituie obiectul atât a sitului de importanță comunitară (SCI) cât și ariei de protecție specială avifaunistică (SPA) – Munții Rodnei.

DSCF8435 copy
Parcul Național Munții Rodnei

În Parcul Național Munții Rodnei se află mai multe arii naturale de un deosebit interes științific, geologic, peisagistic, floristic, faunistic și speologic, dintre care: Pietrosu Mare (rezervație naturală inclusă în programul mondial al UNESCO – „Omul și biosfera”), Piatra ReaPoiana cu narcise de pe Masivul SacaPeștera din Valea CobășeluluiIneu – LalaPeștera Izvorul TăușoarelorIzvorul BătrânaIzvoarele MihăieseiPeștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (tufărișuri alpine și boreale, tufărișuri cu specii sub-arctice de salcie, tufărișuri cu jneapăn și bujor de munte, pajiști boreale și alpine pe substrat silicios, fânețe montane, pajiști calcifile alpine și subalpine, păduri dacice de fag, păduri acidofile de molid din regiunea montană, comunități de lizieră cu ierburi înalte de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, izvoare petrifiante cu formare de travertin, mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

grohotișuri silicioase din etajul montan, grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase, vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane, vegetație lemnoasă de-a lungul râurilor montane, turbării active, peșteri în care accesul publicului este interzis, mlaștini

DSCF8421 copy
Parcul Național Munții Rodnei

alcaline, versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase, vegetație lemnoasă de-a lungul râurilor montane și versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului carpatic al Orientalilor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei – Vârful Pietrosu

Flora parcului național este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Arbori și arbuști

Conifere cu specii arboricole de: brad, molid, pin, larice, zâmbru, zadă, tisă. Specii de foioase cu arboret de: gorun, stejar, fag, carpen, paltin de munte, tei, frasin, castan sălbatic, ulm, arțar, jugastru, mesteacăn, cireș, plop tremurător, arin de munte, arin negru, salcie albă, salcie căprească.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Ierburi și flori

La nivelul ierburilor este întâlnită o gamă diversă de plante (unele foarte rare și protejate prin lege, altele endemice pentru această zonă) cu specii de: bujor de munte, floarea de colț, angelica, narcisa, bulbuc de munte, crucea voinicului, ghințura galbenă, laleaua pestriță, brioala, talpa ursului, albăstrița, arnica, floare-de-perină,

DSCF8574 copy
Parcul Național Munții Rodnei

mirodea, clopoței, garofița de munte, opaițul Munților Rodnei, iarba roșioară, roua cerului, vuietoare, verzișoara de munte, sămânța-soarelui, foaie-grasă, trifoi de baltă, ranunculus, omag vânăt, tata-vacii, degetăruț, ochiul găinii, laptele-stâncii, splina, paroinic.

DSCF8554 copy
Parcul Național Munții Rodnei

În arealul parcului a fost redescoperită după mai bine de 100 de ani o plantă rară cunoscută sub denumirea de păiușul lui Porcius (Saussurea porcii – endemism pentru Munții Rodnei), element floristic colectat aici ultimă dată în anul 1902 de botanistul Florian Porcius, membru titular al Academiei Române.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Fauna parcului este una diversificată și bine reprezentată de mai multe specii (unele protejate prin lege și aflate pe lista roșie a IUCN) de mamifere, păsări, pești, reptile și amfibieni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Porc mistreț – Parcul Național Munții Rodnei

Mamifere

Animale ocrotite: capra neagră, marmota, ursul carpatin, vidra de râu, râsul, pisica sălbatică , jder de copac, jder de piatră, nevăstuica, vulpe roșcată, căprioara, cerb, mistreț, veverița, șoarecele de Tatra, șoarecele săritor de pădure, șoarecele de pământ, șoarecele de câmp, cârtița, liliacul cu urechi de șoarece, liliacul comun.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Păsări

În arealul parcului se află mai multe specii avifaunistice (de migrație și pasaj) enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 147/CE din 30 noiembrie 2009 (privind conservarea păsărilor sălbatice); printre care: acvila de stâncă, potârniche de tundră, ierunca, caprimulg, ploier de munte, barza neagră, ciocănitoare cu spate alb,

DSCF8543 copy
Parcul Național Munții Rodnei

ciocănitoarea neagră, ciocănitoare de munte, muscar, muscar-gulerat, ciuvica, sfrâncioc roșiatic, viespar, cocoșul de munte și huhurezul mare, care viețuiesc alături de acvila mică, ciuful pitic, bufnița, cucuveaua, barza albă, stârcul cenușiu, corbul, cocoșul de mesteacăn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parcul Național Munții Rodnei

Reptile și amfibieni

Șopârla de câmp, gușter, năpârca, șarpele de alun, șarpele lui Esculap, șopârla de ziduri,

DSCF8600 copy
Parcul Național Munții Rodnei

șarpele orb, năpârca, vipera, ivoraș-cu-burta-galbenă, tritonul cu creastă, tritonul de munte, tritonul comun transilvănean, broasca-roșie-de-pădure, broasca-roșie-de-munte, brotacul verde de copac sau salamandra de foc.

Articol scris de Adriana Roman

Fotografii de Adrian Satmaru