Cu multe secole în urmă aici, într-un mic oraș din inima Transilvaniei, numit „Orașul sașilor”, s-a stabilit o populație de limbă germană, cunoscută mai târziu sub denumirea de sași. Este vorba de municipiul Orăștie din județul Hunedoara, localitate atestată documentar din anul 1224.

Orăștie, zona centrului vechi

Orașul Orăștie este străbătut de râul Orăștie, numit de localnici Râul Apa Orașului, cu afluentul său Sibiștel. Este atestat documentar din 1224 ca fiind cea mai vestică zonă de colonizare a sașilor din Transilvania, când purta denumirea de Oroșteiu- „Orașul Sașilor”.

Piața Aurel Vlaicu, Primăria Orăștie

Obiectivele turistice importante din Orăștie pot fi descoperite lejer la pas, deoarece se află în centrul orașului. În zona centrului vechi, străzile sunt frumos amenajate, renovate, cu terase și restaurante, hoteluri, magazine și spații verzi.

Vei constata luând la pas această zonă că Orăștie este un oraș liniștit și, datorită multitudinii de obiective turistice, poate fi considerat un adevărat muzeu în aer liber.

Orăștie, zona centrului vechi

Iată ce poți vedea sau vizita în această zonă: Biserica Reformată și Biserica Evanghelică Luterană, Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Monumentul ambiental „Izvorul de Aur al Dacilor”, Primăria, Sinagoga, Statuia Regelui Burebista, Monumentul lui Decebal, Monumentul „Semn Dacic”, Monumentul lui Aurel Vlaicu, Monumentul lui Nicolaus Olahus, Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Biserica Romano-Catolică, Mânăstirea Franciscană și Monumentul „Palia”.

Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Orăștie, județul Hunedoara

Am făcut o scurtă oprire în centrul orașului la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, o biserică unicat datorită combinației de stiluri arhitectonice romanic, gotic, bizantin și faptului că e prevăzută cu un singur turn, în stil gotic, cu 5 clopote din bronz. Acest obiectiv turistic îl vom trata într-un articol separat.

Monumentul Palia, Piața Centrală, Orăștie, județul Hunedoara

Vis a vis de Catedrală, în mijlocul unui spațiu verde se afla Monumentul Palia. Acest grup statuar a fost dezvelit la 28 septembrie 1974 și a fost ridicat pentru a aduce aminte de prima traducere în limba română a Vechiului Testament (1582),  Palia de la Orăștie, care a fost tipărită cu finanțarea unor nobili reformați.

Monumentul Palia, Piața Centrală, Orăștie, județul Hunedoara

În urmă cu 439 de ani, la data de 14 iulie 1582, apărea Palia de la Orăştie, prima traducere românească a celor două cărţi de început ale Vechiului Testament (Geneza şi Exodul), monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor.

Prima pagină, cu stema familiei Báthory pe frontispiciu – sursa foto wikipedia

În prefață se arată că traducerea se datorează episcopului Ardealului Mihai Tordași, care a colaborat cu patru cărturari din Banat și Hunedoara: Ștefan Herce, „propoveduitorul evangheliei” (pastor evanghelic) în Caransebeș; Efrem Zacan„dascalul de dăscălie” în aceeași localitate; Moisi Peștișel, „propoveduitorul evangheliei” în Lugoj, respectiv Achirie, protopopul comitatului Hunedoarei. (citat din basilica.ro)

Aceștia ar fi tălmăcit o parte mai mare a Vechiului Testament, din care nu s-au păstrat decât primele două cărți. Cheltuielile de tipărire au fost suportate de către nobilul maghiar Ferenc Geszti din Deva. Cartea a fost tipărită de fiul lui Coresi, Șerban„meșterul mare a tiparelor”, împreună cu Marien Diacul, care folosesc pentru prima oară numele nostru etnic de „români”, și nu „rumâni”: „dându în mâna noastră ceaste cărți, cetind și ne plăcură și le-am scris voo, fraților români, și le cetiți”.

Monumentul Palia, Piața Centrală, Orăștie, județul Hunedoara

Monumen­tul, situat in Piața Centrală a orașului, simbolizează etapele tipăririi cărții: prima față înfățișează cărturarii ce tălmăcesc textul în limba română, a doua față îi reprezintă pe cei doi mari meșteri tipografi care au scos cartea din teasc, Șerban Coresi și Marian Diacul, iar cea de-a treia față prezintă folosirea cărții de către români. Monumentul Paliei este din marmură albă de Ruşchiţa şi a fost realizat de sculptorul Nicolae Adam.

Articol scris de Adriana Roman

Fotografii de Adrian Satmaru și wikipedia

Sursa informațiilor wikipedia, basilica.ro