Istoria unei statui

Acest articol continuă poveștile și istoriile legate de obiectivele istorice aflate în Parcul Carol I din București.

Doctorul_Contantin_I._Istrati
Doctor Constantin I. Istrati

Inaugurată la 4 noiembrie 1928 în Parcul Carol I din București, în fața Pavilionului Industriei, statuia doctorului Constantin I. Istrati, operă în bronz a sculptorului Oscar Späthe, îl înfățișează în postura de profesor, ținându-și cursurile. Soclul din 1928 este din piatră de Câmpulung și are montat în partea frontală un basorelief din bronz care îl arată pe Constantin I. Istrati în postura sa de doctor în laboratorul său.

O serie de personalități ale culturii și științei românești a avut inițiativa creării unui Comitet pentru construirea unui monument, cu ocazia comemorării a nouă ani de la moartea doctorului Constantin I. Istrati. Din Comitetul organizator au făcut parte: Grigore Trancu-Iași, Gheorghe Țițeica, doctor I. N. Angelescu, amiral Niculai Gracoski, Gheorghe Gh. Longinescu, Ludovic Mrazek, E. Severin, Stelian Popescu, Emil Racoviță, președintele Academiei Române. Acest comitet a lansat un apel pentru strângerea de fonduri pentru ridicarea monumentului.

basoreliefS-a adunat peste un milion de lei. Realizarea monumentului a fost încredințată de Comitetul organizator sculptorului Oscar Späthe. Eugeniu E. Vincler, avocat și fost magistrat, o altă personalitate contemporană, s-a ocupat îndeaproape de această inițiativă a construirii unei statui dedicată doctorului Constantin I. Istrati.

Doctorul Constantin I. Istrati (1850-1918) a fost profesor universitar și membru al Academiei Române, ministru în mai multe guverne și primar al capitalei în perioada octombrie 1912 – martie 1913. Alegerea spațiului în care a fost expusă pentru prima dată statuia sa nu a fost întâmplătoare. Doctorul Constantin I. Istrati a fost comisarul general al organizării Parcului Carol I, inaugurat în 1906.

Medicul Constantin Istrati a fost decorat atât de regele României Carol I, cât și de sultanul otoman Abdul Hamid al II-lea, pentru „umana îngrijire a ostașilor sãi prizonieri”. În timpul neutralitãții, care a precedat Războiul pentru Întregirea României, doctorul Constantin Istrati a plecat ca misionar, pentru a lãmuri strãinãtatea, asupra sentimentelor naționale ale țãrii. A trãit alături de întreg neamul românesc chinurile sufletești ale înfrângerii și refugiului în Moldova.
A murit la Paris, la data de 17 ianuarie 1918, departe de țară, în atmosfera de zbucium și tristețe ce învăluia sufletele românești dupã armistițiul silit semnat cu Puterile Centrale.

IMG_20180315_144304 copy
Statuia Doctorului Constantin I. Istrati
Revenind la povestea statuii marelui doctor și marelui om, Constantin I. Istrati, să spunem că în perioada 1961 – 1963, Pavilionul Industriei a fost demolat iar statuia doctorului a fost mutată, tot în Parcul Carol I, lângă Arenele Romane, ascunsă vederii celor ce vizitau parcul.

În prezent, statuia și basorelieful au fost mutate și instalate pe un nou soclu, copia celui inițial. Statuia se află în dreapta intrării principale a Parcului Carol I, dinspre Fântâna Zodiac.

Statuia este înscrisă în Lista monumentelor istorice 2010, Municipiul București, la nr. crt. 2323, cod LMI B-III-m-B-20007.