Micile muzee aflate în diverse localităţi din ţară sau aflate în îngrijirea unor mănăstiri sunt comori care surprind crâmpeie din istoria locului și, bineînțeles, din istoria românilor. Sunt muzee de artă, muzee de istorie, case memoriale, mici sau mai mari colecţii adunate, expuse și îngrijite de o biserică sau mănăstire. Aceste mici comori includ opere de artă sau obiecte neaşteptat de frumoase şi interesante, piese ale unui patrimoniu foarte puţin cunoscut.

Una din comorile patrimoniului religios și istoric se află la Mănăstirea Suceviţa. Valoarea sa religioasă și culturală face ca Mănăstirea Sucevița să fie perla ortodoxiei românești și să facă parte din patrimoniul universal.

DSC_3196 copy
Mănăstirea Sucevița

Mănăstirea Sucevița este unul dintre cele mai cunoscute aşezăminte monastice ale Moldovei. Ansamblul de la Suceviţa a fost construit la porunca şi cu cheltuiala familiei Movilă, la sfîrşitul secolului al XVI-lea. Ansamblul este alcătuit dintr-o incintă rectangulară de zid, având în colţuri turnuri de apărare. Într-o poziţie centrală, în interiorul ansamblului, se află biserica. În mare parte, biserica este cea care a adus faima mănăstirii. Este asemănătoare cu bisericile care urmăresc tipul de plan al lăcaşelor de cult din vremea lui Ştefan cel Mare, cu suita de încăperi specifice bisericilor de la Putna şi Neamţ. Are pridvorul închis, pronaos, gropniţă, naos şi altar. Biserica Suceviţei este ultima din şirul celor împodobite cu pictură exterioară. Specialiştii consideră că această pictură datează din 1596. La scurtă vreme, biserica capătă două elemente care o fac să fie atât de des citată: cele două pridvoare deschise, de influență muntenească, amplasate la intrările de pe laturile sale de nord şi de sud.

DSC_3204 copy
Muzeul Mănăstirii Sucevița

Clădirile monastice sunt situate în interiorul incintei, pe latura de est a acesteia. La etaj, se află muzeul mănăstirii. Vasile Drăguţ, în Dicţionarul enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976 descrie o parte din exponatele muzeului:

„o valoroasă colecţie de artă veche, un epitaf brodat (secolul XV), un aer brodat (1491), o ferecătură de argint de la Neagoe Basarab, precum şi vestitele învelitori de mormânt ale lui Ieremia (1606) şi Simion Movilă (1609).“

Muzeul mănăstirii are în posesie una dintre cele mai bogate și prețioase colecții de artă medievală din Moldova: acoperămintele de morminte ale domnitorilor Ieremia (datând din 1606) și Simion Movilă (1609), capodopere ale broderiei, unul dintre cele mai reușite portrete laice din epocă, epitaful cu 10.000 de mărgăritare (1597), caseta de argint cu părul doamnei Elisabeta, soția lui Ieremia Movilă.

DSC_3205 copy
Muzeul Mănăstirii Sucevița

Broderiile de valoare excepțională sunt  exponate păstrate cu grijă și evlavie. Se remarcă broderiile care datează din secolele al XV-XVI-lea, din vremea lui Ștefan cel Mare și Ieremia Movilă, lucrate cu fir de aur, argint, mătase și perle. Broderia care îl înfăţişează pe Ieremia Movilă este o mărturie a receptivităţii la orizonturi estetice diferite, care îl caracterizează pe Ieremia Movilă şi lumea moldovenească a epocii sale.

DSC_3206 copy
Muzeul Mănăstirii Sucevița

Portretele lui Ieremia și Simion Movilă, alături de piese inestimabile cum ar fi epitaful cu perle, tetraevangheliarele ferecate în argint aurit, chivotul donat de Mitropolitul Gheorghe Movilă sunt considerate a fi cele mai importante piese. Remarcabile sunt și pietrele tombale din gropnița celor doi Movilești, cu unele influențe muntenești.

Istoricul de artă polonez Waldemar Deluga consideră că:

Moldova epocii lui Ieremia devenise „un loc în care influenţa din est şi cea din vest se întrepătrundeau cu uşurinţă“ .

DSC_3203 copy
Muzeul Mănăstirii Sucevița

Toate aceste piese preţioase ale muzeului de la Mănăstirea Suceviţa se constituie în mărturii ale artei moldovenești, parte a patrimoniului religios și istoric românesc, fiind una dintre cele mai bogate și prețioase colecții de artă medievală din Moldova.