Vrei să vizitezi orașul Aiud? Iată motivele recomandării noastre!

Etimologia numelui orașului

În maghiară Enyed, Nagyenyed, în dialectul săsesc Änjet, Angetn, Stroßbrich, în germană Straßburg am Mieresch, în latină Brucla. Toponimul maghiar, cel vechi german, precum și cel român al orașului provin de la numele sfântului Egidiu.

Componența municipiului

Este municipiul din județul Alba, Transilvania, România, format din localitățile componente Aiud (reședința), Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina și Păgida și din satele Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra.

Așezarea orașului

Orașul Aiud este așezat în culoarul depresionar aflat pe cursul mijlociu al Mureșului, la contactul celor trei mari unități geografice: Câmpia Transilvaniei, la nord-est, Podișul Târnavelor, la sud-est și Munții Apuseni, la vest. Aiudul se află la o distanță de 70 de kilometri de Cluj Napoca și la 35 de kilometri de Alba Iulia.

Scurtă istorie a orașului Aiud

Pe teritoriul orașului s-a aflat în antichitate așezarea romană Brucla.

Prima menționare documentară datează din 1293, când populația era alcătuită în majoritate de sași.

În documentele medievale, localitatea Aiud apare sub denumirile Enietten sau Engeten (în dialectul săsesc Angeten sau Anjet) și, uneori, ca Strassburg.

În anul 1437, în timpul răscoalei de la Bobâlna, Aiudul fost ocupat de răsculați.

În timpul reformei protestante populația a îmbrățișat în majoritate varianta calvină a protestantismului, ceea ce a avut drept consecință maghiarizarea treptată a populației germane. Aiudul a devenit unul dintre principalele centre calvine din Transilvania. Aiudul a fost cel mai important centru cultural și de învățământ al calvinismului ardelean. Colegiul, fondat în anul 1622 de principele Gabriel Bethlen la Alba Iulia, a fost mutat în 1662 la Aiud de principele Mihai Apafi IColegiul Bethlen poartă astăzi numele fondatorului.

În timpul războiului antiaustriac, condus de principele Francisc Rákóczi al II-lea, comandantul militar imperial Jean Rabutin a dispus incendierea Aiudului la 13 martie 1704. În lupta de apărare a cetății și-au pierdut viața 30 de studenți ai colegiului.

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 139), localitatea apare sub numele de „N. (Nagy) Enyed” (Aiudul Mare).
La 8 ianuarie 1849 țăranii români răsculați, conduși de Axente Sever și preotul Simion Prodan, au incendiat orașul. Populația nu credea că românii, pe atunci pașnici, ar fi putut să atace orașul. În seara de 8 ianuarie, Crăciunul după calendarul iulian, a început măcelul care a durat până la 17 ianuarie. Au fost uciși circa 600 de etnici maghiari. Morții au fost aruncați în șanțurile cetății și în varnița de lângă cetate, unde se află un monument construit în memoria victimelor. Axente Sever a fost arestat în februarie 1849, acuzat că ar fi participat la masacru, dar, în procesul penal, instanța i-a stabilit inocența.

În timpul regimului comunist din România, în închisoarea din Aiud au fost întemnițați numeroși deținuți politici.

Recomandăm următoarele obiective a fi vizitate în Aiud!

Lăcașuri de cult

 • Catedrala ortodoxă (Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”)
 • Biserica reformată (calvină) (în incinta cetății Aiudului), în stil gotic (sec. XV-XVI), de tip biserică-hală cu trei nave, cu absida poligonală și turn pe vest, cu interiorul modificat baroc.
 • Biserica romano-catolică, cu hramul Sf. Elisabeta a Ungariei
 • Biserica unitariană (1929)
 • Biserica ortodoxă, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci (strada Ostașilor)
 • Biserica ortodoxă, cu hramul Sfântul Nicolae (strada Simion Bărnuțiu)
 • Schitul Eroilor
 • Biserica greco-catolică (1998)
 • Biserica baptistă (strada Liviu Rebreanu)

Obiective turistice

 • Cetatea Aiudului, una din cele mai vechi cetăți urbane din Transilvania (sec. XIII-XVI). De plan poligonal neregulat, construită din piatră brută (grosimea zidurilor: 1,20 m), cetatea a fost întărită cu turnuri (al blănarilor, al măcelarilor, al croitorilor etc.), aparținând breslelor meșteșugărești.
 • Castelul Bethlen (palatul voievodal, sec. XVI-XVII) a aparținut principelul ardelean Gabriel Bethlen (în anii 1612-1629). În palat ființează în prezent un muzeu de științe naturale.
 • Muzeul de istorie (în incinta cetății Aiudului)
 • Muzeul de Științele Naturii
 • Clădirea primăriei
 • Monumentul Calvarul Aiudului
 • Monumentul Studenților
 • Rezervația naturală Pădurea Sloboda (20 de hectare).
 • Cheile Aiudului

Recomandăm următoarele unități de cazare și masă !